Nieuws • Groningse vertaling van boek Der Schimmelreiter


De heren Kees Reinders en Fré Schreiber uit Middelstum hebben het boek ‘Der Schimmelreiter’ van de 19de eeuwse Duitse schrijver Theodor Storm vertaald in het Gronings. De Groningse titel luidt: ‘Schimmelruder’. 

Het boek ‘Der Schimmelreiter’ is ongetwijfeld het meest bekende werk van de beroemde 19e eeuwse Duitse schrijver Theodor Storm. Talloze leerlingen van het middelbaar onderwijs hebben kennis gemaakt met deze lyrische novelle, een topstuk uit de Duitse literatuur. Geen wonder dat er in het verleden vertalingen van verschenen in het Nederlands, Fries en Ostfries. Nu is er ook een vertaling in de Groningse streektaal gereed gekomen.
Het verhaal speelt zich af in het land van wierden en dijken langs de Waddenzee. Een oeroude legende die langs de hele waddenkust werd verteld, is verweven met een verhaal uit de 18e eeuw over het boerenleven, waterschappen, inpolderingen en dijkdoorbraken. Het boek vertelt het levensverhaal van dijkgraaf Hauke Haien, die een dijk wil bouwen die de eeuwen trotseert. Zijn vrouw gebruikt Hauke’s schimmelhengst om een nieuw paardenras te fokken- en met succes. Wantrouwen onder de dijkbouwers brengt de positie van het stel echter aan het wankelen.
De vertalers, Fré Schreiber en Kees Reinders uit Middelstum, hebben het lyrische taalgebruik van de oorspronkelijke tekst zo dicht mogelijk benaderd en bovendien het gebeuren verplaatst van Nordfriesland naar de historische context van Noord Groningen. Het verhaal sluit aan bij de herinneringen die in recente tijd zijn opgehaald aan de beruchte Sintmaartenvloed van 1685 en de Midwintervloed van 1717. Kunny Luchtenberg uit Uithuizen maakte de tekening op de omslag. 

Het boek ‘Schimmelruder’ is uitgebracht in samenwerking met de Stichting Uitgaven Noord Groningen uit Warffum. Voorzitter Teun Juk: “Het in omloop brengen van een literair werk in het Gronings is in deze tijd geen winstgevende zaak, in tegendeel, zonder financiële ondersteuning is het onmogelijk. Daarom zijn we blij met de ondersteuning van het Huis voor de Groninger Cultuur, de Stichting Grunneger Bouk, de Stichting Koorrinkel en Luchtenberg Beheer BV”.  

Het boek heeft 164 pagina’s met een gelamineerd kaft. Naast een inleiding over de auteur Theodor Storm is er een “stoere woordenliest” bijgevoegd.

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en is te bestellen bij
Stichtig Uitgaven Noord-Groningen via

info@uitgavennoordgroningen.nl
en kost € 15,--. (daar komen verzendkosten overheen als het toe laat sturen).
ISBN:978-90-73319-69-1.


 • Feestelijke boekpresentatie 'Bezetting en bevrijding'

                                                                                                                                  

Op 28 oktober 2017 is het boek Bezetting en bevrijding. Geschiedenis van Holwierde en omstreken tijdens de Tweede Wereldoorlog gepresenteerd. Burgemeester G. Beukema van de gemeente Delfzijl nam het eerste exemplaar in ontvangst van auteur Wiebe Kool. In het boek wordt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog vertelt in Holwierde en omstreken.

 • Feestelijke boekpresentatie Historische Kring

Warffum – Vrijdag jl. werd het boek Historische schetsen van het Hoogeland gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in Villa Vriesenstein in Warffum. Voorzitter Kees Sikkema van de Historische Kring reikte de eerste exemplaren uit aan wethouder Harrie    Sienot  van de gemeente Eemsmond en Harm Eisso Clevering, voorzitter van de Stichting Vriesenstein te Warffum. 


Tijdens zijn openingstoespraak memoreerde Kees Sikkema, voorzitter van de Historische Kring voor Noordelijk Hunsingo hoe in 1990 het eerste exemplaar van het Halfjaarlijks Bericht verscheen. Dit is het huisorgaan van de Historische Kring. Ieder jaar verschijnen er twee nieuwe exemplaren. In 2002 verscheen het 25ste nummer en in 2015 het 50ste nummer. Om deze laatste mijlpaal te markeren besloot de Historische Kring een boek te maken met daarin 50 verhalen uit de 50 verschenen nummers. De heer Sikkema dankte de “beide Jannen”, de heren Jan Zuidema uit Usquert en Jan Toonstra uit Warffum voor het vele werk om de bundel samen te stellen. Verder werd de heer Bob Poppen in het zonnetje gezet omdat hij de opmaak van het boek verzorgde.
Daarna gaf Teun Juk een toelichting op de omslag van het boek waarop de wapens van de vijf voormalige gemeenten Uithuizermeeden, Uithuizen, Usquert, Warffum en Kantens staan. Daarbij ging hij in op de naamgeving van de nieuwe gemeente Het Hogeland. Juk: “Het boek bevat schetsen van het Hoogeland met twee o’s. Persoonlijk vind ik het de schrijfwijze met twee o’s deftiger dan met één o. Op toeristisch recreatieve borden kom je Hoogeland gelukkig met twee o’s tegen”. Hij begreep de keuze voor Hogeland uit gevoelsoogpunt maar gaf aan dat uit historisch perspectief Hunsingo beter is. “Het lage midden van Bedum valt niet onder he Hoogeland. En eigenlijk moet Middelstum er ook nog bij. Dan is Hunsingo een beter gekozen naam”.
Vervolgens reikte Kees Sikkema de eerste exemplaren uit aan wethouder Harrie Sienot en Harm Eisso Clevering. Sikkema vroeg de wethouder om het boek tot verplichtte kost te maken voor de ambtenaren op het gemeentehuis. “Het historisch besef bij sommigen kan beter”. Wethouder Sienot prees de Stichting Historische Kring vanwege dit initiatief. “Ik ben blij met dit boek. Het ziet er prachtig uit en ik hoop dat het veel gelezen wordt”. Hij beloofde een exemplaar voor de ambtenaren neer te leggen. Voor wat de gemeentenaam betreft gaf hij aan dat je als politicus moet luisteren naar het volk. En de inwoners kozen voor het Hogeland. De heer Clevering dankte de stichting voor de prachtige geste. Hij vertelde de aanwezigen over het werk van de Stichting Vriesenstein. Het gebouw komt uit een gift en is bedoeld voor gezondheidszorg en maatschappelijke doeleinden. “ Ooit zijn er 600 baby’s geboren. En we huisvesten al jaren de Historische Kring. Hij deelde de mening van Juk dat Hunsingo een betere keuze zou zijn geweest. 
Na afloop van het officiële gedeelte was het nog lang gezellig in Villa Vriesenstein en velen maakten gebruik van de mogelijkheid het door hen bestelde boek af te halen.
 • Nieuw boek 'Historische schetsen van het Hoogeland'.

Het bestuur van de Historische Kring voor het Noordelijk Hunsingo heeft een boek gemaakt met als titel: “Historische schetsen van het Hoogeland”, Een verzameling van vijftig feiten en gebeurtenissen. Op 9 juni a.s. zal het boek verschijnen. Bij de uitgave van dit boek wordt nauw samengewerkt met onze stichting.

In het boek bundelt de Historische Kring vijftig artikelen die eerder zijn verschenen in hun huisorgaan Halfjaarlijkse berichten. Het is een boek geworden van 200 pagina’s en voorzien van veel foto’s. De directe aanleiding tot het maken van dit boek was de vijftigste uitgave van Halfjaarlijkse berichten. Uit de verschenen uitgaven is een selectie gemaakt van aansprekende artikelen. Er zijn bijdragen opgenomen van bekende auteurs als Jan Toonstra, Cees Reinders, Teun Juk, Reint Wobbes, Bob Poppen en Jan Zuidema. De onderwerpen zijn gevat in een tiental hoofdstukken zoals “Het woongebied”, “Langs de kust”, “Dagelijks leven”, “Kerken en begraafplaatsen”, en “Allerhande”. Voorzitter Kees Sikkema: “Vooral voor de inwoners van de gemeente Eemsmond is er veel herkenning. De geschiedenis speelt zich immers in de dorpen af. Bijna alle dorpen komen wel op de een of andere manier aan bod. De redactie is er in geslaagd er een afwisselend geheel van te maken. Onze secretaris Bob Poppen heeft de opmaak verzorgt. Ik ben er best trots op dat het is gelukt dit boek te maken. We hebben de prijs kunnen drukken dankzij financiële bijdragen van aantal fondsen, waaronder SNSfonds Eemsmond, Huis Groninger Cultuur en het JB Scholtenfonds”. 
Er zal een beperkte oplage gedrukt worden in samenwerking met de Stichting Uitgaven Noord-Groningen uit Warffum. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de Historische Kring: www.shknh.nl


 • Boek over bezetting en bevrijding Holwierde en omstreken

Holwierde - In het najaar verschijnt er een boek over de geschiedenis van Holwierde en omstreken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Auteur van het boek over bezetting en bevrijdiging van dit gebied is Wiebe Kool uit Holwierde. Hij heeft jarenlang aan het project gewerkt. Het eerste exemplaar van de brochure over het boek werd door de auteur aangeboden aan Peter Hoogeveen, voorzitter van de Stichting Dorpsbelangen in Holwierde.

De heer Hoogeveen vond het leuk om het eerste exemplaa van de brocure in ontvangst te nemen.  “Wiebe Kool heeft veel werk verzet om dit boek te schrijven. Ik weet zeker dat de inwoners van ons dorp er blij mee zullen zijn. Een prachtig initiatief”. 
In het boek wordt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Noord-Oost Groningen verteld. Centraal daarin staan de gebeurtenissen in Holwierde.  Diverse aspecten uit de vooroorlogse periode en de bezettingsjaren 1940-1945 worden in beeld gebracht. Auteur Wiebe Kool: “Er zijn persoonlijke verhalen die een onuitwisbare indruk maken. De bevrijding van dit gebied was heftig. Een aantal soldaten van het Canadese Perth Regiment vertellen hun persoonlijke ervaringen, waaronder David A. Gorden die alles optekende in een oorlogsdagboek”. Van één van de gesneuvelde militairen, Warren Halstead, is een biografie opgenomen. Er is veel nooit eerder gepubliceerd materiaal. 

Aan de orde komen de crisisjaren voordat de oorlog begon, de eerste oorlogsjaren, de luchtoorlog, het verzet, de NSB, dwangarbeiders en onderduikers, de Jodenvervolging, de algehele verdrukking en vervolging. Het boek eindigt met de bevrijding en de wederopbouw van Holwierde en omstreken. Bovendien is er speciale aandacht voor het Canadamonument en de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Wiebe Kool: “Ik heb gekozen voor een bepaalde opzet waardoor het boek aantrekkelijk is voor een breed publiek. De publicatie zal veel mensen met interesse voor geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog aanspreken. Vooral voor inwoners van de voormalige gemeente Bierum is er veel herkenning”. Het gebonden boek wordt gedrukt in bijna A-4 formaat. De omslag is een kunstzinnige verbeelding van Holwierde kort voor de bevrijding, gemaakt door een onderduiker. Het boek wordt plm. 250 pagina’s dik en bij de tekst zijn veel foto’s en oude documenten geplaatst. Bij voorintekening kost het boek € 25,--. Na verschijning is daty € 32,50. De officiele titel van het boek luidt: Bezetting en bevrijding. Geschiedenis van Holwierde en omstreken tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Het boek wordt uitgegeven door de Stichting Uitgaven Noord-Groningen in samenwerking met Drukkerij Sikkema te Warffum. De brochure wordt eind mei huis aan huis in Holwierde verspreid. De brochure is verder te vinden op www.uitgavennoordgroningen.nl. Belangstellenden kunnen ook contact opnemen met de auteur: Wiebe Kool, Krewerderweg 21, 9905 PL Holwierde, telefoon 06-22541460. Ook kunt u hem mailen: wiebekoolproducties@ziggo.nl


 • Fré Schreiber presenteert zijn boek Dij Spreker

Zaterdagavond jl. presenteerde Fré Schreiber uit Middelstum zijn boek Dij Spreker in het plaatsje Zuidwending bij Veendam. Hij bood daar het eerste exemplaar aan tijdens het 45-jarigbruiloftsfeest van Henk en Anja Huisman uit Zuidwending.


Het boek Dij Spreker is een verzameling van “stukjes” die vroeger tijdens bruiloften en partijen in Groningen werden opgevoerd. Auteur Fré Schreiber heeft hier jarenlang onderzoek naar gedaan met als eindresultaat een kloek boek. Via RTV Noord deed hij een oproep aan echtparen die  binnenkort hun huwelijksjubileum gingen vieren en die het leuk zouden vinden het eerste exemplaar aangeboden te krijgen. Het echtpaar Henk en Anja Huisman was de gelukkige. Schreiber, in lange slipjas en met een veelkleurige baret op het hoofd, toog daarvoor naar het dorpshuis De Wending in Zuidwending. Alvorens het eerste exemplaar uit te reiken aan het bruidspaar hield hij een korte conference in het Gronings –Grunneger mopkes-, wat door de ruim 100 bruiloftsgasten bijzonder werd gewaardeerd. Hij overhandigde het eerste exemplaar aan mevrouw Huisman en gaf de heer Huisman een bos bloemen, “stroekgewas” aldus Schreiber. 
Het boek Dij Spreker telt 240 pagina’s en heeft een harde kaft. Kunny Luchtenberg uit Uithuizen illustreerde het boek met tekeningen. Het boek kost € 19,50 en is verkrijgbaar in de boekhandel en via de website www.uitgavennoordgroningen.nl 


 • Nieuwe gedichtenbundel Kunny Luchtenberg


Uithuizen - Op vrijdag 14 oktober werd de nieuwe gedichtenbundel van Kunny Luchtenberg 'dichterbie mie' gepresenteerd in de bibliotheek aan de Schoolstraat in Uithuizen. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Ingeborg Nienhuis, de nieuwe streektaalfunctionaris van Groningen. 


Na de laatste bundel  'rondomrond' (2009) en eerdere boekjes 'pluusters' en 'dwarrels'
heeft Kunny gedichten gemaakt over zaken die haar aandacht vangen, zoals een krantenbericht, haar eigen leven en de kleinkinderen. Maar ook over het Groninger Landschap, de natuur gezien door de ogen van de schrijfster. En over gewone alledaagse dingen, die het vermelden waard zijn vormden een gedicht.

In de bundel zijn 36 gedichten opgenomen met daarbij 18 gewassen pentekeningen.
De titel 'dichterbie mie' is gekozen om na 'rondomrond' dichterbij zich zelf te zijn
en dat te willen delen met anderen. Kunny Luchtenberg: “Als je iets voelt, is dat in woorden veel fijner en veiliger weer te geven. Bovendien kan de lezer er zijn eigen invulling aan geven. Zelfs de manier van voorlezen maakt een reactie verrassend.
Herkenning is eigenlijk een soort van vrijblijvende boodschap”.

De vormgeving kwam mede tot stand in samenwerking met echtgenoot Engel Jan,
waardevolle adviezen kwamen van Karel Vethaak en het meelezen en corrigeren
werd gedaan door Fré Schreiber. De bundel kost € 7,50 en wordt uitgegeven door de Stichting Uitgaven Noord-Groningen uit Warffum. Teun Juk, voorzitter van de stichting: “Wij zijn blij en trots dat er weer een nieuwe gedichtenbundel van Kunny verschijnt. Als stichting dragen we de Groninger taal een warm hart toe. Het is best wel bijzonder dat in deze tijd van het internet nog een bundel in druk verschijnt. Een aanrader voor iedereen die van poëzie en Gronings houdt. 

vòllen oet t verleden
vertellen heur verhoal
en lientjes van vandoag
proaten heur aigen toal

soamen taiken ze t leven
sums wat dik aanzet
mor mit hier en doar wat kleur
zetten ze mie op petret

De feestelijke presentatie van de bundel begon om 18.30 uur. De presentatie werd geopend met vioolspel van Kunny’s kleindochter Margaux. Uiteraard las Kunny voor uit eigen werk. De bijeenkomst was openbaar toegankelijk. Belangstellenden kunnen de bundel kopen en laten signeren. Ook is de bundel te bestellen via de bestelpagina van website of Pastorieweg 19, 9989 BL Warffum.  • Brochure Verloren en Herwonnen Vrijheid gepresenteerd.

Oosteinde – Edze van den Berg, oud inwoner van Oudeschip en zoon van de bij de explosie in Spijk op 12 juni 1945 omgekomen Kornelis van den Berg, heeft het eerste exemplaar van de brochure van het boek Verloren en Herwonnen Vrijheid over de Geschiedenis van Roodeschool, Oosteinde en Oudeschip tijdens de Tweede Wereldoorlog in ontvangst genomen. 


De Stichting Behoud ’t Nijkerkje Oosteinde geeft dit unieke boek uit in samenwerking met de Stichting Uitgaven Noord Groningen en Drukkerij Sikkema te Warffum. Het boek zal verschijnen op zaterdag 29 oktober 2016. De gekozen opzet maakt het boek aantrekkelijk voor een breed publiek. De publicatie zal veel mensen met interesse voor geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog aanspreken. Vooral voor (oud) inwoners van de voormalige gemeente Uithuizermeeden is er herkenning. Het boek is samengesteld door Bert Bultena, Albert Bosch, Hillechien Hilberink, Dette van der Molen en Teun Juk. De tekst is prettig leesbaar en goed gedocumenteerd. Het gebonden en fraai uitgevoerde boek heeft een omvang van plm. 120 pagina’s en wordt gedrukt in bijna A-4 formaat. De omslag is een kunstzinnige verbeelding van verdrukking en vrijheid. De gevarieerde tekst is rijk geïllustreerd met ruim 100 documenten en oude foto’s. Er is veel nooit eerder gepubliceerd materiaal met verhalen die een onuitwisbare indruk maken. Edze van den Berg heeft in een persoonlijk verhaal de vele illegale activiteiten van zijn ouders beschreven.
Tot 15 oktober 2016 geldt voor dit boek de speciale prijs van € 17,50. Na die datum is de prijs van € 25,00. In de brochure, die binnenkort in Roodeschool en omstreken zal worden verspreid, is een intekenbon opgenomen. Zie ook: www.behoudnijkerkje.nl  • Brochure Op Huninga gepresenteerd
Eenrum – Op maandag 13 juni ’16 is de Brochure van het boek Op Huninga. De gedenkwaardige geschiedenis van het echtpaar R.J. Clevering en T.F. Clevering-Meijer op het Hoogeland officieel gepresenteerd. De heer Alex de Reus, lid PR-commissie van LTO Noord afd.Hogelandi nam het eerste exemplaar in ontvangst van de samensteller Tjeerd Duursma uit Warffum.

 

De overhandiging van de brochure vond plaats bij de boerderij Huninga bij Eenrum, de plek waar de hoofdpersonen van het nieuwe boek hebben gewoond. De heer de Reus nam met veel genoegen de brochure in ontvangst. Hij gaf aan het belangrijk te vinden dat de bijzondere geschiedenis van het echtpaar Clevering-Meijer nu te boek wordt gesteld. De Reus: “Dit echtpaar heeft veel betekend voor o.a. de landbouw, de waterstaat en de cultuur in onze provincie. Zij zijn daarmee een voorbeeld voor ons allen”. Hij complimenteerde de auteur voor het werk dat hij heeft verricht.  Auteur/samensteller Tjeerd Duursma, die tevens bestuurslid van de borg Verhildersum is, vertelde dat het een heel karwei is geweest om dit boek te maken. Met veel plezier heeft hij het onderzoek gedaan. Daarbij heeft hij veel mensen gesproken die het echtpaar hebben gekend. Duursma: “Het leuke daarbij is ook dat je ontdekt hoe de Groninger samenleving in elkaar steekt. De levensgeschiedenis van dit bijzondere echtpaar staat niet op zichzelf, maar past binnen een ruimer kader. Daardoor is het boek aantrekkelijk voor een breed publiek. Vooral op het Hogeland maar ook daarbuiten zijn er veel mensen die Clevering en zijn vrouw hebben gekend. De geschiedenis komt daardoor dicht bij”.
 Er zijn ook bijdragen opgenomen van gastauteurs en bijzondere herinneringen van anderen.Verder zijn interviews opgenomen o.a. met naaste familieleden, en anekdotes. 
Om de uitgave van dit boek mogelijk te maken werd samenwerking gezocht met de Stichting Uitgaven Noord-Groningen. Voorzitter Teun Juk: “Ik moet eerlijk zeggen, dit is een bijzonder project. We wilden geen biografie maken maar een leesbaar boek waarin iedereen zich kan herkennen. Daarom is het boek ook ruim geïllustreerd. De foto’s spreken voor zich zelf”. Tine Clevering-Meijer had een voorliefde voor de Groninger Cultuur en heeft veel betekend voor o.a. de borg Verhildersum in Leens. Naar haar is de aanmoedigingsprijs van het Pr. Bernhard Cultuurfonds in Groningen genoemd. Ru Clevering, Groninger boer, was actief in de politiek maar vooral binnen de waterstaat. Jarenlang was hij voorzitter van diverse waterschappen. Al bij zijn leven zijn de sluizen bij Lauwersoog naar hem genoemd. Ook zette hij zich in voor het behoud van Groninger molens. Auteur Tjeerd Duursma heeft dit alles in 15 hoofdstukken vastgelegd. Het uitgeven van dit boek is niet mogelijk zonder de medewerking van diverse fondsen. Teun Juk: “Het boek wordt op niet-commerciële basis uitgeven. Onze stichting wil er niet aan verdienen. Ons doel is dat het boek er komt.  Wij zijn erg blij met de financiële ondersteuning van de diverse fondsen. Deze fondsen krijgen straks een bijzondere vermelding in het boek”. Het boek verschijnt in het najaar, op vrijdag 28 oktober en kost bij voorintekening € 25,--. Voor meer informatie verwijzen wij naar: www.uitgavennoordgroningen.nl. U kunt de brochure ook gratis aanvragen bij de auteur, Juffer Marthastraat 32-C, 9989 EH  Warffum.

 
 • Boek Willy Westerdijk gepresenteerd

Uithuizen - Op zaterdag 3 oktober 2015 presenteerde Willy Westerdijk (1952) haar boek „Daaier om hoes en dak op t Hogelaand”. Het is een bundel met Groningse dierenverhalen en gedichten. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan haar vriend en corrector Nane van der Molen. Hij fungeerde voor Willy als klankbord en deed de tekstcorrectie in het Gronings. Door auteur en uitgever was er voor gekozen om het boek een dag voor wereld dierendag te laten verschijnen. Op deze manier wordt de bijzondere relatie tussen mens en dier geaccentueerd. De feestelijke gebeurtenis vond plaats in boekhandel Venema te Uithuizen. Voorzitter Teun Juk gaf daarbij aan dat er eigenlijk geen betere plek is om een boek te presenteren dan een boekhandel. Hier vindt de consument datgene wat hij zoekt. Hij dankte de familie Burema voor de gastvrijheid. Daarnaast is de Stichting Uitgaven Noord-Groningen blij dat er weer een boek in de streektaal is verschenen. Om de streektaal leven te houden moet de taal gesproken en gelezen worden. Willy Westerdijk: „As laifhebber en aignder van draaier schaiten belevenissen zo mor op peper. Op dizzy menaaier wil schriever aner lu doar ook bekend mit moaken”. De uitgave werd mede mogelijk gemaakt door het SNS Fonds Eemsmond.

 

 • Kunny Luchtenberg genomineerd voor Streektaalprijs

Wij zijn bijzonder trots dat Kunny Luchtenberg uit Uithuizen met haar boek Oet Schoulkrant is genomineerd voor de Dagblad van het Noorden Streektaalprijs. Haar nominatie betreft de categorie Poëzie & Proza. Samen met vijf andere kandidaten strijdt zij om de Streektaalprijs. De prijswinnaar wordt bekend gemaakt op 1           maart 2015 a.s. tijdens een programma in theater De Winsinghhof in Roden. Voor onze stichting is deze nominatie een hoogtepunt. Nooit eerder kreeg een van onze Groninger uitgaven een dergelijke nominatie. Het bijzondere van het boek van Kunny Luchtenberg is dat het speciaal is geschreven voor kinderen. Leuk om uit  voor te lezen door vader of moeder of opa of oma en inspirerend voor de kinderen om de Grunneger toal te ontdekken. 

 • Op 4 maart is het nieuwe boek "Oet Schoulkraant" van 
      Kunny Luchtenberg gepresenteerd tijdens het Hogelandster Dictee.   

 • Project Verdrukking en Vrijheid
      
Samen met de Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl, OBS de Schutsluis, woordkunstenaar Hans Lambrechts en beeldend kunstenaar Dick Baauw uit Hattem organiseren wij rond 4 en 5 mei 2014 een tentoonstelling met als thema Verdrukking en Vrijheid. 
In dat kader wordt er een speciale uitgave gemaakt waarin gedichten van Hans Lambrechts, beeldende kunst van Dick Baauw en gedichten en tekeningen van leerlingen van OBS de Schutsluis worden opgenomen. 
Ter voorbereiding op de tentoonstelling verzorgen Hans Lambrechts en Dick Baauw een gastles op basisschool De Schutsluis.
  
Naast de officiële opening van de tentoonstelling wordt er een themabijeenkomst gehouden met als titel “Verdrukking en Vrijheid”. Teun Juk zal dan een korte lezing verzorgen. Verder zal Dick Baauw een toelichting geven op zijn verbeelding van het thema. Dichter Hans Lambrachts draagt voor uit eigen werk. Ook kinderen worden in de gelegenheid gesteld hun gedicht voor te lezen. Een en ander wordt omlijst met  muziek. 
Alle scholen in de gemeente Eemsmond zullen informatie ontvangen over dit bijzondere project.

14 september 2013

 • 't Zandt - Molenaar/schrijver Bob Poppen voltooit trilogie

Tijdens het Open Monumentenweekend op zaterdag 14 september 2013 heeft molenaar/schrijver Bob Poppen zijn nieuwste boek gepresenteerd. Het boek is getiteld Bestekken van sarrieshutten bij de Groninger korenmolens, gebouwd en herbouwd in de periode 1630-1805. Het boek telt 296 pagina’s. Daarmee heeft de schrijver zijn trilogie over de belasting op het gemaal, de sarries en de sarrieshutten voltooid.

Het eerste deel van zijn trilogie verscheen in 2004 onder de titel De belasting op het gemaal in Stad en Ommelanden 1594-1856. Het 298 pagina’s tellend boek beschrijft een aspect van onze sociaal-economische geschiedenis waarin molenaars en cherchers centraal staan.
Het boek is nog bij de auteur verkrijgbaar.
Deel 2 verscheen in juni 2013 onder de titel Aangestelde cherchers of opzichters bij de molens voor de belasting op het gemaal in de provincie Groningen in de periode 1629-1809. 
Dit 212 pagina’s tellend boek bevat de integrale teksten uit verschillende bronnen van de Groninger overheid.
En nu is dus deel drie verschenen.

Naast dit derde deel heeft de auteur ook het boekje De sarrieshut van ’t Zandt, een monument met een eeuwenoude geschiedenis geschreven. Het eerste exemplaar werd op 21 september 2013 overhandigd aan wethouder Olga Hartman van de gemeente Loppersum.
Dit 28 pagina’s tellend boekje, dat in full-color is gedrukt op A5-formaat en is voorzien van vele illustraties, is een monografie over de enige van de zes overgebleven sarrieshutten die eeuwenlang bij de Groninger korenmolens hebben gestaan en die in- en uitwendig gaaf en overeenkomstig het bestek bewaard is gebleven.
Het boekje is verschenen als deel 9 in de reeks ‘Monumenten in Noord-Groningen’ en is uitgegeven door de ‘Stichting Uitgaven Noord-Groningen’ te Warffum. 
De verkoopprijs van dit boekje is €3,00